www.ciuranamotor.cat

AVÍS LEGAL


En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Contactes  responsabilitat de CIURANA MOTOR SL i seu social a Avinguda Sant Jordi, 91 de 17412 Maçanet de la Selva (Girona)

La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci Avinguda Sant Jordi, 91 de 17412 Maçanet de la Selva (Girona), o info@ciuranamotor.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades.