CIURANA MOTOR S.L.

CIURANA MOTOR S.L.

Especialistes en partes d'accidents

La llarga experiència en tractes pericials ens avalen per garantir i defensar la recuperació del seu vehicle amb la màxima qualitat, igualant o millorant el seu estat anterior al sinistre.

Especialistes en partes d'accidents

La llarga experiència en tractes pericials ens avalen per garantir i defensar la recuperació del seu vehicle amb la màxima qualitat, igualant o millorant el seu estat anterior al sinistre.

Les nostres garanties:

  1. Treballem amb totes les companyies asseguradores del mercat.
  2. Finançament fins 30 dies sense interessos de reparacions acceptades amb compromís de pagament per la companyia en pòlisses de danys a 3ers.
  3. Tramitem la factura i gestionem el cobrament. 
  4. Enregistrament fotogràfic del seguiment de la reparació del seu vehicle.

Exemples de seguiment de la reparació